„BOH ŤA POTREBUJE!“ – SESTERSKÉ DNI 2023

Už tradične sa v beckovskej komunite na začiatku nového kalendárneho roka stretávajú sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie, kde provinciálne vedenie pripravilo bohatý program. V prvý spoločný večer s názvom „Zdieľanie nás spája“ sa sestry zdieľali so životom vo svojich komunitách. Programom druhého dňa bola vzdelávacia prednáška doc. ThDr.

Do vranovskej komunity zavítala Sv. rodina v rámci Deviatnika Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu, ktorým  sestry vytvorili priestor, aby sa malý Ježiš narodil v ich srdciach. Novonarodeného Ježiša privítali jasličkovou pobožnosťou s deťmi Farnosti sv. Františka.

Teológia Kristovho narodenia sa spája s prírodou a prirodzeným svetom, aby umocnila symboliku Vianoc!

Kým teológovia neprestávajú debatovať o historickom dátume narodenia Ježiša Krista, katolícka cirkev severnej pologule ho už stáročia slávi počas zimných mesiacov.  Či sa slávi 25. decembra, a či 6

Na sviatok sv. Petra Fouriera 9.12.2022 bola v Novom Meste nad Vahom pekná slávnosť. Konala sa posviacka 4. triedy Materskej školy blahoslavenej Alexie. Začala sa slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Ján Orosch s viacerými kňazmi. Prítomné boli sestry z generalátu, bavorskej provincie a z komunít slovenskej provincie. Pozvaní boli

V Nedeľu Krista Kráľa, ktorá je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni, sa uskutočnilo diecézne stretnutie mladých s o. biskupom len v nedeľné popoludnie. Pre veľkú vzdialenosť (Karaganda je od Balchaša vzdialená 400km)  a zaneprázdnenosť mládeže sa sestry


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top