DUCHOVNÉ CVIČENIA RODINY P. GABRIELA

V dňoch 13. – 15. októbra 2023 sa v Centre novej evanjelizácie v Beckove u františkánov sa konečne po 4 rokoch uskutočnili duchovné cvičenia Duchovnej rodiny pátra Gabriela pod vedením pátra Viktora Locnera O.Praem.  Účastníkov bolo 23 a pomáhali sr. Anežka, sr. Consoláta a sr. Františka s animátorkou Ľubkou Lieskovskou, ktorá liturgiu obohatila gitarou a spevom. Ďakujeme pátrom františkánom za príjemné prostredie a Pánu Bohu za požehnanie. Všetkých na záver veľmi potešil spoločný posvätný ruženec s beckovskými sestričkami v kláštore, po ktorom spolupracovníci pozdravili sestričky na dôchodku, ktoré pracovali predtým v ich mestách. Ostatné dopovie foto.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top