EMOČNE ZRELÁ ŽENA – OBNOVA ŽIEN

V sobotu 28.10.2023 sa v pastoračnej miestnosti Farského úradu v Zubrohlave  uskutočnila duchovná obnova žien pod vedením sr. Noemi Ondrekovej. Dvanásť žien začalo obnovu najmä sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla, ktorú celebroval vdp. ThLic. Pavol Jurčišin. Neskôr pozorne vnímali prednášku, v ktorej mohli nájsť odpoveď na otázku, ako reagovať na spoločenský tlak a zostať verná svojim hodnotám a Bohu tak, aby to prinieslo pokoj do duše. Účastníčky boli motivované evanjeliovou meditáciou. Svoje postoje, náhľady a názory vyjadrovali v diskusii a formou zdieľania hľadali možnosti, ako rásť uprostred každodenných povinností.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top