NODAMSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

Predposledný septembrový víkend sa uskutočnila v Novom Meste nad Váhom Nodamská animátorská škola – 3. cyklus. Zúčastnilo sa jej spolu 80 animátorov a sestier z celého Slovenska. V programe odzneli prednášky o charizme a poslaní našich zakladateľov – sv. Petra Fouriera, bl. Alexie le Clerc a p. Gabriela Schneidra, ktoré pripravili naše sestry. Na konci bol zaujímavý kvíz. Ďalší blok ponúkol duchovný otec Pavol Reisel, v ktorom hovoril o službe a typológii lídrov. Slávnostný večer tvorili záverečné pohovory konané na spôsob maturity, kde boli teoretické i praktické skúšky z troch cyklov NOSKy. Všetci prítomní animátori obdržali dekréty za úspešné absolvovanie animátorského kurzu Združenia detí a mládeže NODAM. V závere mali účastníci možnosť prežiť „živý sen“ o zakladateľke bl. Alexii le Clerc. Domov sa všetci rozchádzali nadšení a povzbudení, s nádejou na opätovné stretnutie.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top