ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. MARGARÉTY ŠTEFÁNKOVEJ

Najstaršia sestrička Slovenskej provincie sr. Margaréta Štefánková sa dňa 24.8.2019 dožila významného životného jubilea 95 rokov. Za dar jej života a za radostnú službu v Kristovi sa sestry poďakovali pri sv. omši. Spoločenstvo sestier v Beckove jej vyprosovalo od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všetkých dni, ktoré jej pripravila Božia Prozreteľnosť.  Svoje blahoželania  vložili aj do piesní, ktoré jej potom zaspievali. Foto…

Z jej životopisu sa dozvedáme, že bola dcérou Márie Minárikovej a Jána Štefánka, narodila sa v roku 1924 v Rakovej, okres Čadca. Rodičia ju pokrstili menom Helena. Do kláštora vstúpila 7. decembra 1942 v Novom Meste nad Váhom. Svoju kandidatúru však musela na dva mesiace prerušiť v období prechodu frontu II. svetovej vojny. Pri vstupe do noviciátu, ktorý prežila taktiež v Novom Meste nad Váhom, prijala rehoľné meno MARGARÉTA a po dvoch rokoch zložila sväté sľuby. Škola v Novom Meste nad Váhom bolo jej prvé pôsobisko, pracovala tam ako školníčka a údržbárka. 21. októbra 1951 z dôvodu likvidácie kláštorov a realizácie akcie R bola vyvezená najprv do sústreďovacieho kláštora do Beckova a potom do Úpice, okres Trutnov, kde pracovala v továrni „Juta2“. V roku 1957 bola presťahovaná do Klentnice, okr. Mikulov, kde bola zamestnaná v ústave Českej katolíckej charity pre oligofrénnu mládež. Už ako dôchodkyňa bola v roku 1986 presťahovaná do Beckova, kde žije až doteraz.

Sestričke ďakujeme za verné, tiché a radostné svedectvo zasväteného života.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top