RELIKVIE BL. ALEXIE VO VRANOVE

Už viac ako mesiac  kaplnku vranovskej komunity sestier zdobia relikvie Matky Alexie. Pre Matku Alexiu zvlášť dôležité bolo, je a bude DIEŤA. A tak aj vo Vranove nad Topľou mala príležitosť stretnúť sa s deťmi: alebo prišli deti k nej do kaplnky, alebo prišla ona za nimi do školy.  Boli to veľmi zaujímavé chvíle a sestry veria, že aj požehnané stretnutia.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top