KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI 

Tretiaci z Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch sa pod vedením sr. Kataríny a niektorých rodičov v dňoch 10.-11.mája 2019 stretli v Nodame na svojej duchovnej obnove, aby si upevnili svoje spoločenstvo v rámci triedy a zvlášť spoločenstvo s Kristom, ktorého pri slávnosti prvého sv. prijímania prijali. Celý týždeň sa v bielom rúchu stretávali na večernej sv. omši a neskôr pri radostnom agapé, kde nechýbali koláče, nápoje a ani tanec. Duchovná obnova bola zavŕšením týchto radostných dní. Veríme, že spoločne prežitý čas ich povzbudí vo viere, pretože k Bohu nekráčame sami, ale spolu. Foto… 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top