SESTRY, VYKROČME!

Penzión Bystrík v Čičmanoch v čase od 2. – 6. júla 2022  opäť otvoril svoje brány pre stretnutie sestier z celej slovenskej provincie. Stretnutie ponúkalo v spoločenstve prežité chvíle modlitby, ale aj oddychu. Mladšie sestry v spolupráci s vedením pripravili obohacujúci a zjednocujúci program, ktorý zahŕňal duchovné, poznávacie, zábavné aj relaxačné aktivity. A tak sestry mohli načerpávať  povzbudenie a silu prostredníctvom prechádzok do prírody, púte do Rajeckej Lesnej, výletu do Bojníc a v závere aj na horu Butkov. Rektor domu Mgr. Štefan Maják poskytoval sestrám nielen hmotné potreby, ale aj duchovné služby, takže sestry mohli vykročiť posilnené do služby deťom počas letných táborov.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top