STRETNUTIE RODINY P. GABRIELA V BECKOVE

V stredu 15.2.2023 vo výročný deň odchodu otca Gabriela Schneidra do Otcovho domu sa členovia Duchovnej rodiny spolu s komunitou sestier zúčastnili na slávnostnej svätej omši v Beckove, ktorú celebroval vdp. Ing. Blažej Čaputa, Mgr. Stretnutie pokračovalo spoločnými rozhovormi v srdečnej a priateľskej atmosfére počas sviatočného obeda.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top