UČENÍK BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

V dňoch od 9. do 12.2.2023 sa sestry Magdaléna, Dária, Alojzia, Anežka, Marieta  a Sávia zúčastnili na duchovnej obnove, ktorú vdp. Ľuboš Václavek MSSCC postavil na Božom slove a Eucharistii. Konala sa v kláštore sestier Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave. Pre všetky sestry to bol veľmi milostivý a požehnaný čas.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top