SVIATOK PÁTRA GABRIELA VO VRANOVE

Vranovskí spolupracovníci – členovia Duchovnej rodiny Pátra Gabriela sa stretli 18.2.2023 v komunite sestier, aby spoločne oslávili sviatok pátra Gabriela Schneidra. Sv. omšu celebroval miestny pán kaplán vdp. Peter Bednár. Na tejto slávnosti bola prijatá do DRPG nová členka p. Emília Stríčková. Po sv. omši nasledovalo malé agapé.

Proudly powered by WordPress

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top