VEĽKÁ NOC NA BALCHAŠI

Tohtoročné Veľkonočné sviatky prežili  sestry na Balchaši (Kazachstan) radostnejšie ako tie minuloročné. Aj napriek pandémii mohli prísť farníci do kostola. Boli rozdelení na tri skupiny, aby sa na obradoch počas Veľkonočného trojdnia vystriedali všetci. Vo farnosti  pomáhal aj seminarista Alexej. K príprave na sviatky nechýbala ani veselá farebná alchýmia a radostná atmosféra pri maľovaní veľkonočných vajíčok. Malá farebná radosť vo vážnej chvíli našej Spásy bola symbolom vzkriesenia aj pri posväcovaní jedla a vzájomnom obdarovávaní sa veľkonočnými darmi.

[FAG id=5484]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top